Poradnictwo psychologiczne i psychospołeczne w MOS w Łysej Górze

W kwietniu realizowaliśmy zajęcia dla wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łysej Górze Zajęcia w ramach projektu „Samodzielne życie – odpowiedzialne życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Głównym celem zajęć było m.in. budowanie poczucia własnej wartości, poznawanie sposobów radzenia sobie z trudnościami. Zajęcia prowadzone były indywidualnie oraz grupowo.


 

III Tarnowskie Targi Mama i Dziecko

Już 17 czerwca będziemy mieli przyjemność gościć na III Tarnowskich Targach Mama i Dziecko podczas, których zaprezentujemy naszą kadrę, sposób w jaki pracujemy oraz udzielimy wsparcia i bezpłatnych konsultacji wszystkim zainteresowanym. Dodatkowo będzie możliwość umówienia się na indywidualną konsultację. Na uczestników czeka niespodzianka :).

Serdecznie Zapraszamy!

Szkolenie Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod

W dniach 16-17.04.2018 nasza psycholog Natalia Lisińska uczestniczyła w szkoleniu Testy w diagnozie neuropsychologicznej – przegląd metod.

Celem szkolenia było zapoznanie uczestników z:
– podstawami diagnozy neuropsychologicznej opartej na badaniu testami psychometrycznymi;
– zasadami prowadzenia badania przy użyciu testów;
– oceny uzyskanych wyników w testach – uwzględniającej także podejście jakościowe.

Program szkolenia obejmował : omówienie testów neuropsychologicznych dostępnych w Pracowni Testów Psychologicznych PTP, badanie funkcji wykonawczych na przykładzie WCST, CTT i RFFT, badanie funkcji wzrokowych z wykorzystaniem Benton, RFFT i CTT, badanie funkcji językowych przy użyciu CVLT i RHLB, badanie podstawowych funkcji poznawczych za pomocą MMSE, ćwiczenia w ocenie i interpretacji wyników uzyskanych w wybranych metodach.

Szkolenie Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs Zaawansowany (Szkolenie II Stopnia TSR)

W sobotę 24.03.2018r. zakończyło się szkolenie Terapia Skoncentrowana na rozwiązaniach Kurs Zaawansowany (Szkolenie II Stopnia TSR) w którym uczestniczyła nasza psycholog Natalia Lisińska.

Celem kursu było pogłębienie wiedzy na temat TSR z możliwością zastosowania w różnych dziedzinach. Tematyka szkolenia odnosiła się do pracy indywidualnej z klientem, pracy z parą oraz pracy grupowej. Podczas warsztatu superwizyjnego prowadzonego przez licencjonowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego PTP Luisa Alarcona uczestnicy mieli możliwość superwizji oraz demonstracji pracy własnej. Kurs trwał w sumie 13 dni (130 godzin szkoleniowych).

Warsztaty i indywidualne wsparcie psychologiczne „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”

W lutym w Młodzieżowym Centrum Kariery w Brzesku oraz  w Dąbrowie Tarnowskiej przeprowadziliśmy warsztaty oraz indywidualne konsultacje psychologiczne realizowanych w ramach projektu „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”.

W zajęciach poprowadzonych przez naszą psycholog Natalię Lisińską uczestniczyła grupa projektowa z Brzeska i Dąbrowy Tarnowskiej. Podczas czterodniowych spotkań młodzi ludzie doskonalili kompetencje miękkie, jak również zapoznali się z problematyką i profilaktyką zaburzeń nastroju w szczególności depresji. Zasadniczą część zajęć stanowił trening komunikacji interpersonalnej, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, budowanie pewności siebie oraz zarządzanie sobą w czasie. Uczestnicy uczyli się również, jak prezentować się na forum, mówić o sobie pozytywnie, dyskutować i być asertywnym. Zajęcia z psychologiem stały się doskonałą sposobnością do integracji grupy.  Dodatkowo w każdej z grup zostali wytypowani uczestnicy, których objęto indywidualnym wsparciem psychologicznym, które to stanowiło krok na drodze samorozwoju uczestników.

Fot. Uczestnicy projektu „Od szkolenia do zatrudnienia-YEI” podczas grupowych zajęć z psychologiem