Kadra

Natalia Lisińska-Fistek

mgr psycholog, lic. pedagog ds. resocjalizacji, absolwentka studiów podyplomowych Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie, studentka podyplomowych studiów z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, absolwentka pierwszego i drugiego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, doktorantka w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, psycholog w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej i Wsparcia Ofiar Przemocy oraz w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów przy Sądzie Okręgowym w Tarnowie. Twórczyni i organizator autorskich kampanii profilaktycznych oraz koordynator wolontariuszy międzynarodowego projektu SafeGames podczas Euro 2012 w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w pracy z dziećmi z zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz jako psycholog w Zakładzie Karnym.

Natalia Lisińska – ZnanyLekarz.pl

 

Sebastian Mazgaj

 mgr, pedagog – specjalność: resocjalizacja i profilaktyka społeczna, absolwent studiów podyplomowych Interwencja Kryzysowa i Pomoc Psychologiczna, absolwent Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, absolwent pierwszego i drugiego stopnia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, trener Treningu Zastępowania Agresji , główny specjalista i koordynator zadań ośrodka interwencji kryzysowej TOIKiWOP, wykładowca Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie, wieloletni Prezes Zarządu Tarnowskiego Towarzystwa Zapobiegania Patologiom Społecznym, organizator kampanii profilaktycznych, szkoleń, programów o charakterze resocjalizacyjnym i terapeutycznym.

Sebastian Mazgaj – ZnanyLekarz.pl